2014_10_30_14_09_51__orr_stem_bar
Stemware & Barware Celebration